skip to Main Content
info@jcbloemstichting.nl

VERSLAG UITREIKING Mr. J.C. BLOEMPOEZIEPRIJS 2015

De uitreiking van de 7e Mr. J.C. Bloempoëzieprijs heeft op 18 april 2015 plaatsgevonden in villa Rams Woerthe, aan de Gasthuislaan 2 in de gemeente Steenwijk.

De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een dichter of dichteres die zijn of haar tweede bundel heeft uitgebracht; de prijs bedraagt € 2.500,00 en wordt ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur van de gemeente Steenwijkerland.

Het bestuur van de Stichting Mr. J.C. Bloempoëzieprijs draagt zorg voor de organisatie rondom de prijsuitreiking; het bestuur bestaat uit:

 • Mr. C. Duine (voorzitter);
 • A. Gritter (secretaris);
 • Th. Van der Werf (penningmeester);
 • C. Groenendijk (lid);
 • Drs. P. Haveman (lid);
 • Mr. Drs. D. Getreuer (lid).

Het bestuur laat zich adviseren door een onafhankelijke jury; de jury bestaat uit:

 • Mr. Drs. S. Stuiveling (voorzitter);
 • Drs. E. Naomi Perquin (lid);
 • H. Mirck (lid).

De jury heeft in februari 2015 de shortlist bekend gemaakt met de genomineerden voor de Bloempoëzieprijs 2015. De volgende dichters waren genomineerd:

 • Dennis Geans met de bundel: Schering en inslag (2013), bij uitgever: Van Gennep;
 • Els Moors met de bundel: Liederen van een kapseizend paard (2013), bij uitgever: Nieuw Amsterdam;
 • Froukje van der Ploeg met de bundel: Zover (2013), bij uitgever: Nieuw Amsterdam;
 • Max Temmerman met de bundel: Bijna een Amerika (2013), bij uitgever: Vrijdag
 • Maud Vanhauwaert met de bundel:Wij zijn evenwijdig (2014), bij uitgever: Querido.

Het juryrapport is bij dit verslag gevoegd.

Tijdens de prijsuitreiking zijn de genomineerden en de prijswinnares geïnterviewd door Belinda Terlouw, na een kort vraaggesprek droegen de genomineerden voor uit eigen werk; daarnaast hebben zij op verzoek van het bestuur een speciaal voor deze gelegenheid geschreven “Bloemgedicht” voorgedragen.
Dennis Gaens droeg het gedicht: “ Ambtenarenpraat” voor; Froukje van der Ploeg het gedicht:  “Kamperfoelie” en Max Temmerman het gedicht: “Er moet iets uit”.

Na het voorlezen van het juryrapport door Saskia Stuiveling en de formele prijsuitreiking door wethouder Jacques Wagteveld droeg de prijswinnares Els Moors  ook een aantal gedichten uit haar winnende bundel voor en het gedicht “Bloem Natuurlijk”.

Maud Vanhauwaert was helaas verhinderd; om die reden heeft de presentatrice Belinda Terlouw enige werken uit haar genomineerde bundel voorgedragen.

Als intermezzo hebben de dichters/juryleden, Ester Naomi Perquin en Hanz Mirck een speciaal voor deze gelegenheid geschreven  “Bloemwerk” voorgedragen.
De titel van het werk van Ester was: “Minicollege J.C. Bloem” en dat van Hanz: “ Bloem en de Bloemprijs”.

In totaal hebben ca. 80 bezoekers de uitreiking van 7e Mr. J.C. Bloempoëzieprijs meegemaakt.

 

Steenwijk, 31 mei 2015

 

Cees Duine

(voorzitter)

Back To Top