skip to Main Content
info@jcbloemstichting.nl

Gedenkbundel
De in 2011 uitgegeven gedenkbundel ‘Ik heb van ’t leven vrijwel niets verwacht’ (10,- Euro) is te bestellen door 13,90 euro (10,- + 3,90 verzendkosten) over te maken onder vermelding van “boek” en uw adresgegevens op banknr. NL64 RABO 0139 0417 10 t.n.v. Stichting Mr. J.C. Bloem-Poëzieprijs te Steenwijk.

Back To Top