skip to Main Content
info@jcbloemstichting.nl

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stichting:

Gegevens

Stichting Mr. J.C. Bloem-poëzieprijs
Nieuwe Gagels 8
8332 KC Steenwijk
06-404 09 929
info@jcbloemstichting.nl

bank rek. NL64 RABO 0139 0417 10
kvk 05 070 668

 RSIN 8136.77.543
Back To Top