skip to Main Content
info@jcbloemstichting.nl

Dit is de privacyverklaring van De stichting Mr. J.C. Bloem-Poëzieprijs gevestigd op Nieuwe Gagels 8, 8332 KC te Steenwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05 070 668, telefoonnummer 0521-516059, hierna te noemen: ‘de Stichting`

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@jcbloemstichting.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Gegevens voor Aanmelden van vrienden en verwerking in de vriendenadministratie Voornaam
Voorletters
Achternaam
Adres
E-mail adres
Toegang vrienden-informatie op de website Zolang als men vriend is + 1 jr Vrienden-administratie
Gegevens voor aanmelden van pers en verwerking in de persberichtenlijst Voornaam
Voorletters
Achternaam
Emailadres
Persorganisatie
Mediaomschrijving: krant, tijdschrift, radio, televisie
Mediaomschrijving: lokaal, landelijk, internationaal
Toegang persinformatie op de website Zolang men vermeld staat op de perslijst + 1 jaar Perslijstadministratie
Gegevens voor Verwerking vriendenbijdrage Voornaam
Voorletters
Achternaam
Adres
e-mailadres
Sturen verzoek tot betaling vriendenbijdrage Zolang als men lid is Penningmeester
Versturen digitale berichten Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Versturen
informatie
Zolang als men lid is. N.v.t

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites.
De website van de Stichting kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up -to-date te houden.

Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyv verklaring worden opgenomen. De Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting

wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stichting Mr. J.C. Bloem-Poëzieprijs

Nieuwe Gagels 8

8332 KC Steenwijk

0521 – 516059

info@jcbloemstichting.nl

Verantwoordelijke: Stichting Mr. J.C. Bloem-Poëzieprijs

Back To Top