skip to Main Content
info@jcbloemstichting.nl

Enkele poëzieliefhebbers besloten in 2001 de 35e sterfdag van J.C. Bloem aan te grijpen voor een herdenkingsbijeenkomst te Paasloo, zoals bekend de laatste rustplaats van Bloem en Eggink.

Uit het succes van deze sfeervolle en enthousiast beleefde middag is als vanzelf bovengenoemde stichting ontstaan. Men wilde een meer permanent karakter geven aan het uitdragen van de de naam J.C. Bloem. Mede gezien het feit dat nog jaarlijks zo’n 1500 mensen uit Nederland en Vlaanderen het graf van Bloem en Eggink komen bezoeken. Na overleg met de gemeente Steenwijkerland (waar Paasloo toe behoort) is besloten een J.C. Bloem-Poëzieprijs in het leven te roepen. Een tweejaarlijkse prijs voor beste tweede bundel, want met een tweede bundel bewijs je je als dichter, een eerste bundel kan een toevalstreffer zijn.

De gemeente staat garant voor de prijs, groot € 2500,-. Er werd besloten de prijs voor het eerst in 2003 uit te reiken, een jury werd gevormd (Jeltje van Nieuwenhoven (politica), Jean Pierre Rawie (dichter) en Ruben van Gogh (dichter)) en de uitgevers werd verzocht bundels in te zenden. Uiteindelijk kreeg Paul Marijnis de eerste J.C. Bloemprijs uitgereikt. In 2005 is de tweede J.C. Bloemprijs gewonnen door Hagar Peeters. In 2007 won Hanz Mirck de derde J.C. Bloemprijs. 2009 was het jaar waarin Maria Barnas de vierde J.C. Bloemprijs won. In 2011 was Esther Naomi Perquin de 5e prijswinnaar. In 2013 viel de eer te beurt aan Mischa Andriessen en in 2015 Els Moors. In 2017 kon het publiek genieten van Maarten van der Graaff.

De samenstelling van de jury is: Noraly Beyer (Voorzitter), Hanz Mirck en Willem Ties.

Het bestuur van de stichting besloot verder om iedere vijf jaar een herdenkingsbijeenkomst in Paasloo te houden.
In 2006 is er stilgestaan bij de 40e sterfdag en een borstbeeld van de dichter op het kerkhof onthuld.
Bij de 45e sterfdag herdenking in 2011 is er een bundel met gedichten en foto’s van daarop geinspireerde kunstwerken uitgegeven.
Op zondagmiddag 14 augustus 2016 vond bij het graf van de dichter J.C. Bloem en in het naastgelegen kerkje in Paasloo (Steenwijkerland) een bijzondere gebeurtenis plaats. Daar werd herdacht dat “De Dichter van het Verlangen” 50 jaar geleden, op 10 augustus 1966, in zijn woonplaats Kalenberg overleed. En op 15 augustus dat jaar in het naburige Paasloo werd begraven.

Leden van het bestuur van de Stichting Mr. J.C. Bloem-Poëzieprijs

Theo van de Bles, voorzitter
André Gritter, secretaris
Pieter van Knippenberg, penningmeester
Wilke Aukes,  lid

 

Beleidsplan 2018 – 2028 Stichting J.C. Bloem-Poëzieprijs

Back To Top